Játékszabályzat

Rádió 1 – általános játékszabályzat

1. A Rádió 1 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.

2. A játékokban kizárólag 14 éven felüli azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 3. pontban meghatározott személyek körébe

3. A játékokban nem vehetnek részt a Rádió 1 dolgozói és azok hozzátartozói!

4. 18 évnél fiatalabb hallgatók olyan játékban nem vehetnek részt, melynek nyereménye alkoholtartalmú ital.

5. Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

6. Egy játékos a nyerést követő 1 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

7. Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós - később okmányaival igazolható - személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

8. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra át nem ruházható, tárgynyeremény esetén készpénzre nem váltható.

9. A nyeremény átadása előzetes időpont egyeztetést követően a nyerést követő 30 napon belül a Mambó Rádió Kft. székhelyén (7623 Pécs, Rákóczi út 18.) történik.

10. A nyeremény átvételekor a nyereményt átvevő játékos feltétel nélkül beleegyezik, hogy személyes okmányairól (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya, taj kártya) fénymásolat készüljön.

11. A nyereményt átvevő játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatai a Mambó Rádió Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Mambó Rádió Kft. – esetleges tiltási nyilatkozat kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás nélkül és engedélyezés nélkül a jelen promóció lebonyolítása, valamint saját marketingtevékenysége céljából, illetve kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználhassa. Az a játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból a következő címen kérheti: Mambó Rádió Kft., 7623 Pécs, Rákóczi út 18. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.